اخبار

25 آذر 1397 0 دیدگاه

سخنرانى دكتر شريف در مراسم روز پژوهش

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در روز پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران که با اهداى امتياز استفاده از خدمات آزمايشگاه پيش بالينى به سه پژوهشگر برتر اين مراسم از طرف آزمایشگاه پیش بالینی و با هدف ترویج هر چه بیشتر تحقیقات پیش بالینی در تاریخ 25 آذر ماه 1397برگزار گردید.

25 آذر 1397 0 دیدگاه

در آزمایشگاه پیش بالینی بافت آسیب‌دیده کبد با استفاده از سیستم تصویربرداری اپتیکی آنالیز شد

درآزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، از کبد مدل حیوانی باهدف آنالیز این بافت در بدن تصویربرداری شد

22 آذر 1397 0 دیدگاه

برگزاری كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

این کارگاه باهدف بالا بردن سطح آگاهی، مهارت و آشنایی با عملکرد و کاربردهای تصویربرداری فلورسانس از حیوانات کوچک در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) برگزار شد.

21 آذر 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/09/21 با حضور اساتید هیئت علمی دانشکده طب ایرانی و گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

18 آذر 1397 0 دیدگاه

آزمایش یک روش جدید تصویربرداری از متابولیسم کلیه موش در آزمایشگاه پیش‌بالینی

درآزمایشگا‌ه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای، از کلیه موش باهدف بررسی نحوه‌ی توزیع دارو در بدن آن تصویربرداری شد

14 آذر 1397 0 دیدگاه

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی

سخنرانی دکتر شریف معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 14 آذر ماه 1397 با حضور دکتر صرامی فروشان و جمعی از متخصصین و اعضای هیات علمی برگزار گردید.

12 آذر 1397 0 دیدگاه

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در دانشکده داروسازی

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر شریف در دانشکده داروسازی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ برگزار گردید.

12 آذر 1397 0 دیدگاه

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در مرکز تحقیقات جراحی های فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانى دكتر شريف در مرکز تحقیقات جراحی هاي فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بیمارستان شریعتی با حضور رياست و اعضاى هيأت علمى مركز در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

11 آذر 1397 0 دیدگاه

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در پژوهشکده مغز و اعصاب بیمارستان سینا

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در پژوهشکده مغز و اعصاب بیمارستان سینا با حضور ریاست پژوهشکده و اعضاى هيات علمى و رزيدنت هاى مركز در تاریخ 11 آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

11 آذر 1397 0 دیدگاه

بازديد دانشجويان گروه راديولوژى دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه راديولوژى دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در تاریخ97/09/11 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.