اخبار

20 بهمن 1396 0 دیدگاه

کنفرانس خبری اولین سمپوزیوم آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کنفرانس خبری اولین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی (TPIS2018) که توسط آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود با حضور ریاست و معاونین آزمایشگاه در تاریخ 97/2/18 در محل آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.

27 دی 1396 0 دیدگاه

تصویربرداری از قلب یک رت با سیستم پت.

با استفاده ازسیستم پت نصب شده در آزمایشگاه پیش بالینی می توان انواع مطالعه های کمی و کیفی بر روی قلب موش و رت را انجام داد .