اخبار

13 شهریور 1396 0 دیدگاه

بازدید اساتید گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اساتید محترم گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاه، با تجهیزات و فعالیت های آزمایشگاه آشنا شدند و در پایان نیز عکس یادگاری گرفته شد.

13 شهریور 1396 0 دیدگاه

بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان گروه داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

در این بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان گروه داروسازی هسته ای از بخش های مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و برای آنان توضیحاتی درباره ی بخش های مختلف آزمایشگاه و سیستم های تصویربرداری ارائه گردید.

12 شهریور 1396 0 دیدگاه

بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی،مشهد و کرمان

در این بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد فناوری نانو و گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و کرمان از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و دکتر احسان شریف از گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت راه اندازی آزمایشگاه توضیحاتی را در مورد بخش های مختلف آزمایشگاه ارائه دادند.

12 شهریور 1396 0 دیدگاه

بازدید دکتر شریف زاده ریاست محترم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از پژوهشگران حوزه ی داروسازی از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر شریف زاده ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران به همراه جمعی از پژوهشگران حوزه ی علوم داروسازی از آزمایشگاه پیش بالینی دیدن کردند. در این بازدید دکتر شریف از گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت راه اندازی آزمایشگاه توضیحاتی را درباره ی مجموعه آزمایشگاه های شیمی و تصویربرداری ارائه کردند و درباره ی اهمیت آزمایش های پیش بالینی صحبت کردند.

11 مرداد 1396 0 دیدگاه

بازدید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر سورنا ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری ریئس جمهور و هیئت همراه در تاریخ 11 مرداد ماه 1396 از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.

18 تیر 1396 0 دیدگاه

آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری رسید

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری رسید.