اخبار

24 مهر 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم دندان پزشکی

جلسه ای در روز 24 مهر ماه در پژوهشکده علوم دندان پزشکی با حضور آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی ریاست پژوهشکده و سرکار خانم دکتر علاءالدینی معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم دندان پزشکی و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

23 مهر 1397 0 دیدگاه

بازدید دکتر صدرالدینی و دانشجویان جدیدالورود دانشکده فناوری های نوین پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر صدرالدینی به همرام جمعی از دانشجویان علاقه مند جدیدالورود دانشکده فناوی های نوین پزشکی در تاریخ 97/07/22 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

19 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ چهارشنبه 18 مهرماه 1397 با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

18 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/07/18 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

13 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

دومین دوره دوره كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در روزهای 12 و 13 مهر ماه 1397 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

07 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با حضور جناب آقای دکتر مهدی شفیعی اردستانی دانشیار گروه داروسازی هسته ای دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارم مهر برگزار گردید.

03 مهر 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی از متخصصین و پژوهشگران پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی

جلسه ای در روز دوم مهر ماه در پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی با حضور آقای دکتر اردشیر قوام زاده رییس پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی جمعی از متخصصین و پژوهشگران با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

27 شهریور 1397 0 دیدگاه

برگزاری چهارمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

سومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/06/27 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

22 شهریور 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رییس پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی

جلسه ای در روز چهارشنبه 21 شهریور ماه در پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی با حضور آقای دکتر اردشیر قوام زاده رییس پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی و جناب آقای دکتر واعظی و جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

22 شهریور 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده غدد و متابوليسم با اعضای هییت علمی پژوهشگاه

جلسه ای در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه با حضور معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه غدد و متابولیسم و اعضاب هییت علمی پژوهشگاه و معاونت محترم آزمایشگاه پیش بالینی جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.