گالری تصاویر

05 بهمن 1397 2 بازدید

غرفه آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنگره داروسازی نوین (0 عکس)

حضور آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنگره داروسازی نوین

05 بهمن 1397 3 بازدید

برگزاری کارگاه میکرو پت (0 عکس)

برگزاری کارگاه میکروپت در تاریخ 96.11.13 در آزمایشگاه پیش بالینی داشنگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 4 بازدید

غرفه آزمایشگاه پیش بالینی در کنگره آزمایشگاه و بالین (0 عکس)

حضور آزمایشگاه پیش بالینی در کنگره آزمایشگاه و بالین در تاریخ 96.11.11

05 بهمن 1397 3 بازدید

بازدید رئیس دانشگاه بین المللی قرقیزستان (0 عکس)

بازدید رئیس دانشگاه بین المللی قرقیزستان در تاریخ 96.11.04 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 3 بازدید

معاونت بین الملل دانشگاه هلند (0 عکس)

بازدید معاونت بین الملل دانشگاه هلند از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 5 بازدید

بازدید وزیر علوم و رئیس هیئت امنای ارزی (0 عکس)

بازدید وزیر علوم و رئیس هیئت امنای ارزی در تاریخ 96.10.09 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 4 بازدید

بازدید دکتر کریمی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران (0 عکس)

بازدید دکتر کریمی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 96.10.09 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22 دی 1396 157 بازدید

(2 عکس)

24 مرداد 1396 342 بازدید

افتتاحیه آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (4 عکس)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری رسید.