گالری تصاویر

05 بهمن 1397 35 بازدید

غرفه آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنگره داروسازی نوین (0 عکس)

حضور آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنگره داروسازی نوین

05 بهمن 1397 40 بازدید

برگزاری کارگاه میکرو پت (0 عکس)

برگزاری کارگاه میکروپت در تاریخ 96.11.13 در آزمایشگاه پیش بالینی داشنگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 31 بازدید

غرفه آزمایشگاه پیش بالینی در کنگره آزمایشگاه و بالین (0 عکس)

حضور آزمایشگاه پیش بالینی در کنگره آزمایشگاه و بالین در تاریخ 96.11.11

05 بهمن 1397 33 بازدید

بازدید رئیس دانشگاه بین المللی قرقیزستان (0 عکس)

بازدید رئیس دانشگاه بین المللی قرقیزستان در تاریخ 96.11.04 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 42 بازدید

معاونت بین الملل دانشگاه هلند (0 عکس)

بازدید معاونت بین الملل دانشگاه هلند از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 40 بازدید

بازدید وزیر علوم و رئیس هیئت امنای ارزی (0 عکس)

بازدید وزیر علوم و رئیس هیئت امنای ارزی در تاریخ 96.10.09 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

05 بهمن 1397 41 بازدید

بازدید دکتر کریمی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران (0 عکس)

بازدید دکتر کریمی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 96.10.09 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22 دی 1396 195 بازدید

(2 عکس)

24 مرداد 1396 415 بازدید

افتتاحیه آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (4 عکس)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری رسید.