اطلاعات تماس

ايران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
(+98)21-88954614
(+98)21-88978745
info@tpcf.ir

ارسال پیام

= 64 + 37
gif loader