دکتر محمدرضا آی

دکتر محمدرضا آی

دکتری مهندسی هسته ای، دکتری فیزیک پزشکی
رئیس آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

دکتری فیزیک پزشکی
معاون اجرایی
دکتر احسان شریف پاقلعه

دکتر احسان شریف پاقلعه

دکتری ایمونولوژی
معاون علمی و فناوری
دکتر نسیم وحیدفر

دکتر نسیم وحیدفر

دکتری
مشاور و مسئول آزمایشگاه رادیوشیمی
سوده سماوات

سوده سماوات

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مدیر امور اداری
راضیه سلگی

راضیه سلگی

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی، کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مدیر امور آزمایشگاه ها
کاوه تنها

کاوه تنها

دکتری فیزیک پزشکی
مسئول بخش پزشکی هسته ای و پردازش
نسرین حسین زاده

نسرین حسین زاده

کارشناسی شیمی
کارشناس CRM
علیرضا مظلومین

علیرضا مظلومین

مسئول کنترل کیفیت (پاره وقت)
حسام خرازی

حسام خرازی

مسئول IT (پاره وقت)
نغمه فیروزی

نغمه فیروزی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناس پردازش تصویر (پاره وقت)
طاهره خانی

طاهره خانی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناس تصویربرداری (پاره وقت)
حجت ممی زاده

حجت ممی زاده

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناس تصویربرداری (پاره وقت)
لیلا اشرفی

لیلا اشرفی

کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی
مسئول ترویج و آموزش
زهرا قدیری

زهرا قدیری

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مسئول روابط عمومی (پاره وقت)
علیرضا نصرتی

علیرضا نصرتی

کارشناسی شیمی
کارشناس تضمین کیفیت (پاره وقت)
مریم تنکابنی

مریم تنکابنی

کارشناسی ارشد شیمی آلی
کارشناس ترویج (پاره وقت)
بنفشه رحیمی

بنفشه رحیمی

کارشناسی ارشد شیمی آلی
کارشناس ترویج (پاره وقت)