دکتر محمدرضا آی

دکتر محمدرضا آی

دکتری مهندسی هسته ای، دکتری فیزیک پزشکی
رئیس آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

دکتری
معاونت اجرایی
دکتر احسان شریف پاقلعه

دکتر احسان شریف پاقلعه

دکتری
معاونت علمی و فناوری
دکتر نسیم وحیدفر

دکتر نسیم وحیدفر

دکتری
مشاور و مسئول آزمایشگاه رادیوشیمی
راضیه سلگی

راضیه سلگی

کارشناسی ارشد
مدیر امور آزمایشگاه ها
سوده سماوات

سوده سماوات

مدیر امور اداری
کاوه تنها

کاوه تنها

مسئول بخش پزشکی هسته ای و پردازش
نسرین حسین زاده

نسرین حسین زاده

کارشناس CRM
علیرضا مظلومین

علیرضا مظلومین

مسئول کنترل کیفیت (پاره وقت)
حسام خرازی

حسام خرازی

مسئول IT (پاره وقت)
نغمه فیروزی

نغمه فیروزی

کارشناس پردازش تصویر (پاره وقت)
طاهره خانی

طاهره خانی

کارشناس تصویربرداری (پاره وقت)
حجت ممی زاده

حجت ممی زاده

کارشناس تصویربرداری (پاره وقت)
زهرا قدیری

زهرا قدیری

مسئول روابط عمومی (پاره وقت)
لیلا اشرفی

لیلا اشرفی

مسئول ترویج
علیرضا نصرتی

علیرضا نصرتی

کارشناس اداری (پاره وقت)